EARTH (บาท)  
1.46
- | -%
18 มิถุนายน 2561 06:26
เปลี่ยนแปลงวันนี้
   
ต่ำสุด
1.46

ราคาวันนี้
1.46

สูงสุด
1.46
ช่วงราคาระหว่าง 52 สัปดาห์
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข่าวสารล่าสุด
14 มิ.ย. 2561 รายงานกำหนดการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559 งบการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน สมัครรับข่าวสาร