EARTH (บาท)  
2.18
 -0.04 | -1.80%
26 พฤษภาคม 2560 16:39
เปลี่ยนแปลงวันนี้
   
ต่ำสุด
1.89

ราคาวันนี้
2.18

สูงสุด
5.30
ช่วงราคาระหว่าง 52 สัปดาห์
148,319,600
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข่าวสารล่าสุด
18 พ.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
รายงานประจำปี 2559 งบการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน สมัครรับข่าวสาร