EARTH (บาท)  
1.46
- | -%
18 สิงหาคม 2560 06:24
เปลี่ยนแปลงวันนี้
   
ต่ำสุด
1.07

ราคาวันนี้
1.46

สูงสุด
4.92
ช่วงราคาระหว่าง 52 สัปดาห์
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข่าวสารล่าสุด
16 ส.ค. 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายงานประจำปี 2559 งบการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน สมัครรับข่าวสาร