คณะผู้บริหาร
Email This  Print This 

 • ขจรพงศ์ คำดี / ประธานกรรมการบริหาร

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี สาขา Accounting

  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - 2558 - บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพลิเวลธ์ จํากัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - PT TRI TUNGGAL PITRIATI
  • 2554 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2536 - 2537 - Chief Accountant, Hong Aue Co., Ltd.
  • 2538 - 2546 - Assistant Managing Director, Brother Auto Parts & Engineering Co., Ltd.
  • 2547 - 2548 - Vice President, Thai Mart Store Co., Ltd.
  • 2549 - 2549 - Director of Financial and Accounting, Thailand Anthracite Co., Ltd.
 • พิพรรธ พิหเคนทร์ / กรรมการบริหาร

  ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี สาขา Music Industry
   University of Southern California
  • ระดับปริญญาโท สาขา Management
   University of Southern California

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - PT TRI TUNGGAL PITRIATI
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด
  • 2546 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2547 - 2548 - Marketing Manager, WTEC Co., Ltd.
  • 2548 - 2551 - Brand Manager, Diageo Moet Hennessy (Thailand) Co., Ltd.
  • 2551 - 2553 - Market Development Manager, Coca - Cola (Thailand) Ltd.
 • ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ / กรรมการบริหาร

  ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ระดับปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2555 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2537 - 2553 - ผู้จัดการทีมลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กาญจนา จักรวิจิตโสภณ / กรรมการบริหาร

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  สาขา เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2550 - 2557 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2522 - 2541 - ผู้อำนวยการการเงิน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
  • 2542 - 2548 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโสตร์ จำกัด
 • พิบูล พิหเคนทร์ / กรรมการบริหาร

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี Music Composition
   California Institute of the Arts
  • ปริญญาโท Linguistics
   Fudan University, China

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Guangdong Energy Earth Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท วัฟเฟิล อินเตอร์แอ็คทีฟ มีเดีย จํากัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2553 - 2553 - General Manager of Business Development, Energy Perfect Co., Ltd
 • ธัญกมล ตริตระการ / กรรมการบริหาร

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี การธนาคารและการเงิน
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ
   University of Denver, Colorado, U.S.A.

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 1999 - 2003 - Director - Win Store Co., Ltd.
  • 2007 - 2009 - Director of Finance - Burasari Hotel
  • 2012 - 2017 - Head of Investor Relations - Energy Earth Public Company Limited